Modellverksted

Modellverkstedet CEOX AS MaxiAd ble stiftet i 1990 og har kontor i Sandefjord. I Norge leverer selskapet modeller til profesjonelle utbyggere og arkitekter.

Modellverkstedet leverer modeller i hele verden,  og produksjonskapasiteten er meget stor. Fra vårt modellverksted leverer vi alt fra små salgsmodeller til store områdemodeller.

Kontakt oss for referanser.

Bilde fra modellverkstedet

Bilde fra modellverkstedet