Regulering- og Områdemodeller

Modellene leveres normalt i en scala 1:500 og 1:1000 med en leveringstid på 30 dager.

Informasjon om Områdemodeller

MaxiAd leverer en rekke forskjellige typer regulerings- og områdemodeller. Vår detaljering i natur og infrastruktur er høy selv i 1:1000 skala. Bygningskroppene glir lettere inn i landskapet når man har med vegetasjonen og man får et mer korrekt bilde av den faktiske situasjonen. Derfor anbefaler vi ofte at man tar med trær og beplantning.
For større byggeprosjekter anbefales derfor skala 1:500 for områdemodell. Denne modellstørrelsen egner seg godt som en hjelpemodell i prosjektsalg, da kunden kan få et innblikk i hvordan området er planlagt når alle byggetrinn er gjennomført.
Ta gjerne kontakt for å diskutere hvilken løsning som kan passe best for ditt prosjekt.